Szkoła podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
Menu
Struktura organizacyjna


Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym szkołę jest: Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

- Statut Szkoły

-Akty prawne obowiązujące w RP:

Dz.U. 2017 poz. 60

Dz.U. 2017 poz. 59