Szkoła podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
Menu
Struktura organizacyjna


Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym szkołę jest: Gmina Wola Krzysztoporska. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

- Statut Szkoły 2020