Szkoła podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
Menu
Dyrekcja
Dyrektor szkoły : mgr Danuta Stępień

Tel. 44 615-34-26

e-mail: szkolagomulin@wp.pl

Wicedyrektor szkoły: mgr Małgorzata Kędzierska

Kompetencje Dyrektor Szkoły i Wicedyrektora Szkoły określono w Statucie Szkoły