Szkoła podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
Menu
Dyrekcja
Dyrektor szkoły : mgr Iwona Zapała

Tel. 726-128-444

e-mail: szkolagomulin@wp.pl

Wicedyrektor szkoły: mgr Bogumiła Szulc

Kompetencje Dyrektor Szkoły i Wicedyrektora Szkoły określono w Statucie Szkoły